Az illatokat kell követni!

Kérdése van? Hívjon minket! +36 30 5274689

 

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

1
Hatályos: 2022.03.22.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK


I. BEVEZETŐ

Üdvözöljük! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Tájékoztatjuk, hogy jelen általános szerződési feltételek [továbbiakban: ÁSZF] a www.baconburger.hu
weboldalon [továbbiakban: weboldal] elérhető szolgáltatás felhasználó [továbbiakban: felhasználó] általi
igénybevételének használati feltételeit tartalmazza.
A weboldal használatához szükséges, a jelen ÁSZF által nem tartalmazott technikai tájékoztatásokat a
weboldal tartalmazza.
A weboldal használatával a felhasználó automatikusan tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF
rendelkezéseit.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név: MEGETETLEK Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2898 Kocs, Táncsics Mihály utca 2/A.
Fióktelep: 2890 Tata, Váralja utca 6.
Levelezési cím: 2898 Kocs, Táncsics Mihály utca 2/A.
Üzlethelyiség címe: 2890 Tata, Piactér 4.
Cégjegyzékszám: 11-09-020215
Nyilvántartásba vezető hatóság: Tatabányai Törvényszék
Adószám: 23864146-2-11
Statisztikai számjel: 23864146-5610-113-11
Telefonszám: +36-30/525-0039; +36-30/527-4689
E-mail cím: friderika.suhai@gmail.com
Weboldal: www.baconburger.hu

MŰSZAKI ÜZEMELTETŐ:

Név: AB PLUSZ Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Cégjegyzékszám: 13-06-068037
Adószám: 21586091-2-13
Weblap: https://www.abplusz.hu/
E-mail: abplusz@abplusz.hu
Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás

Név: Bíbor 2009 Kft.
cégjegyzékszám: 03 09 117648
Adószám: 14656824-2-03
Weblap: www.marketingmenu.hu
E-mail: 
juhaszattilaweb@gmail.com

Ellátott tevékenység: www.baconburger.hu weboldal üzemeltetése, fejlesztése

Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (1) bekezdése 2
Hatályos: 2022.03.22.
szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást,
szabályozást tartalmaznak.

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK:

• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről,
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. Tv.),
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
• 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,
• 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól,
• 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól,
• 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról,
• 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül
a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú
tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a
2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

II. A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területén nyújtott minden olyan ételszállítási szolgáltatásra, amely
a www.baconburger.hu weboldalon található elektronikus megrendelő felületen keresztül vesznek igénybe,
valamint az ételszállítási szolgáltatások teljesítésére, amely jelen szerződésben meghatározott felek között
történik. Az elektronikus felületen történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
szabályozza.

Az elektronikus felületen történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-
ben meghatározott módon.

A szerződés nyelve magyar.

A szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően az ételszállítási szerződés alapján a szolgáltató vállalja meleg- vagy
hideg étel kiszállítását az Ügyfél részére, az Ügyfél pedig köteles ennek ellenértékét (díjat) megfizetni. Az
ételszállítási díj tartalmazza a kiválasztott étel és csomagolásának díját.

Jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően az ételszállítási szerződés vonatkozásában terméknek minősül a
hideg- vagy meleg étel is.
3
Hatályos: 2022.03.22.
III. VÁSÁRLÁS

III/1. REGISZTRÁCIÓ

A weboldalon található „Regisztráció” menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a
regisztrációra.
Az adatlap kitöltése során vezetéknév, keresztnév, település, cím, telefonszám, e-mailcím, jelszó megadása
kötelező.
Amennyiben a felhasználó nem adja meg a szolgáltató által kért adatokat, úgy a regisztráció érvényesen nem
jöhet létre. Az ügyfél a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a weboldalon
közzétett adatvédelmi szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatvédelmi szabályzatban foglalt
adatkezelésekhez hozzájárul.

A szolgáltatót az ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási
késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A szolgáltatót nem
terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára
bármely nem a szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, az „Adatlapom” gombra kattintást
követően elérhető személyes adatok adatlapon van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is
érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért
semminemű felelősség nem terheli.

III/2. RENDELÉS

A szolgáltató és az ügyfél között érvényes regisztrációt és a megrendelés leadását követően ételszállítási
szerződés jön létre jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően.

Megrendelést kizárólag érvényes regisztrációval és aktív felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználók
adhatnak le.

A megrendelés érvényes regisztráció után leadható:

• a bevezetőben megjelölt telefonszámon,
• www.baconburger.hu weboldalon
• személyesen a szolgáltató üzlethelyiségében.

A szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál
kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

A szolgáltató weboldalán a rendelhető ételek tartalma, főbb jellemzői az adott termék mellett feltüntetésre
kerülnek. Ha a vásárlás előtt a termékkel, étellel kapcsolatban a felhasználónak kérdése merülne fel,
elérhetőségeinken készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a weboldalon található bármely étel
minőségével, alapvető tulajdonságával, allergén anyagokkal kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több
információra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.
Az ételszállítási díj mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, ha nincs külön jelölve, az
általános forgalmi adót már tartalmazza.
4
Hatályos: 2022.03.22.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös
tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. az étel közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen
eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a szolgáltató nem köteles a
terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a
felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelést a szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha a
felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A szolgáltatót a felhasználó
által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve
egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelés feladására az elektronikus felületen a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a kosár
használatával van lehetőség. A felhasználó a kiválasztott termékeket az egyes ételekre kattintást követően
megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található kosárba gomb használatával teheti
kosarába. A kosár tartalmának módosítására a kosár gombra kattintást követően van lehetőség. Amennyiben
az ügyfél a kosár tartalmát véglegesítette, ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait. Az
összegző oldalról a jobb felső sarokban található „X” gombra kattintást követően a felhasználó ismét
igényeinek megfelelően módosíthatja kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés leadását
megelőzően a felhasználó kiválaszthatja a fizetés módját. A megrendelés leadására a „Rendelés leadása”
gombra kattintást követően kerül sor, melynek feltétele az összegző oldalon található „A szállítási cím rendben
van” és az „Elfogadom a szállítás feltételeit” rubrikák kipipálása.

Az egyes ételekre utaló vagy hivatkozó képek csak illusztrációk, nem jelentik annak az ételnek a konkrét
megjelenését, melyet a felhasználó kiválasztott vagy kiválasztani kívánt.

III/3. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

A felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés szolgáltató részére való elküldéséig az
elektronikus felületen bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

III/4. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG ÉS VISSZAIGAZOLÁS

Az ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) elfogadásáról a szolgáltató a megrendelés feldolgozása után
visszaigazoló e-mail útján tájékoztatja az ügyfelet, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a felhasználó által a
vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés
azonosítóját, a rendelés dátumát, mennyiségét és a fizetendő végösszeget.
Amennyiben a felhasználó a szolgáltató weboldalán keresztül fizeti meg a megrendelése díját, úgy a fizetés
teljesítését követően a szolgáltató elektronikus úton (visszaigazoló e-mail) visszaigazolja.
Ha a felhasználó rendelését már elküldte a szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben
szereplő adatok tekintetében, észlelést követően haladéktalanul jeleznie kell a szolgáltató felé telefonon, a
nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU
irányelvének rendelkezéseit.
5
Hatályos: 2022.03.22.
III/5. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

A szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért terméket a felhasználó által megadott szállítási címre, saját
szállítóeszközzel, munkavállalói útján teljesíti.

Az ügyfél az ételszállítási díjat előre vagy az étel átvételével egyidejűleg is megfizetheti a választott fizetési
módoktól függően.

Szolgáltató a megrendelt ételek kiszállítását kizárólag hétköznapokon és hétvégéken is végzi:

H-CS., V.: 10:00-21:00
P-SZO.: 10:00-22:00

A következő fizetési módozatok közül választhat a felhasználó:

• készpénz,
• bankkártya (POS-terminál – Mastercard, Maestro, Visa vagy Visa electron, Vpay, American Express, JCB,
Union Pay, OTP emblémával ellátott bankkártyák),
• bankkártya (SimplePay – Mastercard, Maestro, Visa, Amex),
• SZÉP kártya,

• Barion bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

III/6. RENDELÉSTŐL VALÓ VISSZALÉPÉS JOGA

Amennyiben a megrendelt és kifizetett étel megrendeléséről el kíván állni, azt a megrendelés véglegesítésétől
számított 5 percen belül teheti meg telefonon.

A szolgáltató az ételszállítási díjat a felhasználó részére legkésőbb 8 napon belül visszatéríti, a felhasználó által
a díj megfizetése során alkalmazott és választott fizetési módozat alkalmazásával, illetve a szolgáltató más
visszafizetési módozatot is alkalmazhat, a felhasználó beleegyezésével.
Amennyiben a felhasználó a kifizetett és lemondott étel árát egy későbbi rendelés során kívánja felhasználni,
úgy azt megteheti, ha ezen igényét a bevezetőben meghatározott elérhetőségek valamelyikén jelzi a
szolgáltató felé.
Amennyiben a felhasználó határidőben nem mondja le a megrendelést, és a szolgáltató a terméket leszállítja
a megadott címre, azonban a felhasználó a terméket nem veszi át, a termék átvételét megtagadja, a termék
ellenértékét nem fizeti meg, úgy e tényt és felhasználó adatait a kiszállító futár jogosult rögzíteni. A szolgáltató
a felhasználó ismételt vagy újabb megrendeléseit az elmaradt díj megfizetéséig jogosult megtagadni, avagy az
elmaradt díj megfizetéséhez kötni az ételszállítási szerződés további teljesítését.

III/7. ELÁLLÁS JOGA

Az ételszállítási szerződés jellegénél fogva a Felhasználót a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § d) és e) pontja
alapján nem gyakorolhatja az elállás, illetve felmondás jogát.

III/8. SZAVATOSSÁG

Fogyasztó a kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes
személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi
kommunikáció, ajánlat címzettje. 6
Hatályos: 2022.03. 22.
A szolgáltató termékei élelmiszereknek minősülnek.
Szolgáltató felé közölt panaszok teljesítésének feltétele, hogy a felhasználó igazolja a termék megfelelő
tárolását.
A minőség megőrzési időn túl minőségi kifogásokat nem fogad el a szolgáltató. A fogyaszthatósági időn túl a
termék fogyasztásra alkalmatlan, ezért amennyiben azt a felhasználó elfogyasztja, panasszal a szolgáltató felé
nem élhet.
Valamennyi terméket folyamatosan hűtőben kell tárolni, és a melegételt csak a fogyasztás előtt lehet
felmelegíteni, és azt nyomban el kell fogyasztani. Ismételt felmelegítés esetén a szolgáltató felelősséget nem
vállal a termék minőségéért és fogyaszthatóságért.
A termékek összetevőire vonatkozó információ a termékre kattintva érhető el.

IV. FELELŐSSÉG

A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató
célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért szolgáltató nem vállal felelősséget.
A felhasználó a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy szolgáltató nem vállal
felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos
gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító
szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. A felhasználó teljes
mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben
együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira
vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért szolgáltató nem vállal felelősséget.
A felhasználók által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a szolgáltató jogosult,
de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a szolgáltató jogosult, de nem köteles
jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
Az Internet globális jellege miatt a felhasználó elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó
nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával
összefüggő bármely tevékenység a felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért
kizárólag a felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a felhasználó a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni
szolgáltatónak. Amennyiben szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az
információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

V. SZERZŐI JOGOK

A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a
weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi
tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát
és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb
megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása
magáncélú felhasználás céljából vagy a szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A
magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy 7
Hatályos: 2022.03.22.
letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével
lehetséges.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a weboldal használata, illetve
az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a felhasználónak a weboldal felületén szereplő bármely
kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű
használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú
másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb
formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

VI. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

VI/1. PANASZÜGYINTÉZÉS

Az ügyfél a termékkel vagy a szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a bevezetőben
megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő, továbbá ezen elérhetőségeken gyakorolhatja a panasztételi jogát.
A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint
orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi.
Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor
a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak
egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a felhasználónak átadja.
Telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben
meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan
rendelkezések szerint jár el.
A szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően 30 napon belül köteles megvizsgálni és érdemben
megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a felhasználóhoz eljusson.
Ha a panaszt a szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában
megindokolni.
A szolgáltató a felhasználó által előterjesztett kifogásokat a bevezetőben megadott elérhetőségeken
nyitvatartási időben fogadja.

VI/2. EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben a szolgáltató és a felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita szolgáltatóval való
tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a felhasználó számára:

• Panaszbejelentés: Amennyiben felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal
fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a
hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

• Békéltető testület: A termékek (ételek) minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés
megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a
Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő
békéltető testületnél.

A Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-010
Fax: 06-34-316-259

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

I. Az adatkezelési szabályzat célja

A MEGETETLEK Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére. Figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a személyes adatok védelmére irányadó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) előírásainak megfelelően járjon el.

A MEGETETLEK Kft. mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen dokumentumban rögzített elvárásoknak.

A MEGETETLEK Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét

 

II. Az Adatkezelő adatai:

Megnevezése: Baconburger

Az üzemeltető cég elnevezése MEGETETLEK Korlátolt Felelősségű Társaság

Cég rövid neve: MEGETETLEK Kft.

A cég székhelye: 2898 Kocs, Táncsics Mihály utca 2/A.

Telephelye: 2890 Tata, Váralja utca 6., Piactér 4.

A cég adószáma: 23864146-2-11

Cégjegyzékszám: 11-09-020215

A céget bejegyző bíróság: Tatabányai Törvényszék

Tulajdonos, ügyvezető: Csicsai Csaba

E-mail: friderika.suhai@gmail.com

Felelős: Csicsai Csaba

Portál: baconburger.hu

 

 III. Fogalmak

Jelen nyilatkozatban a következő kifejezéseket, szavakat, fogalmakat az alábbiakban meghatározott jelentésnek megfelelően kell értelmezni – a meghatározások a nyilatkozat teljes szövegére érvényesek:

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen azok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

különleges adat:

 1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 2. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

A MEGETETLEK Kft. különleges adatot nem kezel, e körbe tartozó adatokat a portál szolgáltatásainak igénybevétele során nem kell megadni.

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

portál: a MEGETETLEK Kft. szolgáltatásai és termékei bemutatását, elérését biztosító, a Kft. ügyfeleivel történő kapcsolattartást támogató, a baconburger.hu URL-eken elérhető online felületek;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

IV. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Érintett a hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a portál használatával, az arról elérhető szolgáltatások igénybevételével, a regisztrációval, illetve az adatok önkéntes rögzítésével adja meg.

Az adatkezelés célja a portálon közzétett információk, szolgáltatások elérésének és jogszerű igénybevételének biztosítása. MEGETETLEK Kft. az érintett által megadott – az adatkezelési cél eléréséhez szükséges és arra alkalmas – adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szolgáltatások, termékek elérése, megrendelése, a kapcsolódó információk megismerése, az érintettel létrejövő szerződéses kapcsolatból származó kötelezettségek teljesítése és jogosultságok érvényesítése, továbbá a portál és a szolgáltatások jogszerű és biztonságos működtetése, harmadik felek jogos érdekeinek védelme érdekében kezeli.

Amikor Ön a www.baconburger.hu weboldalt meglátogatja, kis file-ok, ú.n. „cookie-k” (továbbiakban: cookie vagy süti) kerülnek a számítógépére, melyek többféle célt szolgálhatnak. A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

Adatkezelő a személyes adatokat a jelen nyilatkozatban meghatározottaktól eltérő célra nem használja fel. Személyes adat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén adható át. Fenti kitétel nem vonatkozik a jogszabály, bírósági ítélet, vagy más hatósági határozat, kötelező érvényű megkeresés alapján kötelező adattovábbításokra.

A portál, a baconburger.hu portál kiszolgáló informatikai rendszere, hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

V. A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő weboldalán keresztül a következő személyes adatok kezelésére kerülhet sor:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Cím

 A MEGETETLEK Kft. az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik.

 

VI. Az adatkezelés alapjai

A weblap látogatók adatai

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.

Adatkezelő használja a LinkedIn kapcsolatépítési lehetőségeit, az ott regisztrált felhasználó személyes adatait nem kezeli, kizárólag a LinkedIn rendszerén belül használja, azokért felelősséggel nem tartozik.

Az Adatkezelő a Facebook és a Google Ads hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről.

Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

Hírlevél

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírleveleire való feliratkozóknak általában havonta, de naponta legfeljebb egy alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket kézbesít.

A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez. Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.

A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentésre került.

Ajánlatkérés és jelentkezés

Az ajánlatkérők és a tréningekre jelentkezők adatait az adott „eseményig” használjuk, harmadik fél számára nem adjuk ki, hírlevelet és egyéb e-dm levelet nem küldünk a megadott címekre előzetes beleegyezés nélkül.

 

VII. Az adatkezelés időtartama

A rendelés keretében megadott személyes adatok kezelése a rendeléssel (az adatkezelési hozzájárulás megadásával) kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig tart. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a regisztráció egyidejű törlését eredményezi.

Opcionálisan rögzíthető adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától annak törléséig (az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig) tart. Az opcionálisan rögzíthető adatok törlése nem eredményezi a regisztráció automatikus törlését.

A regisztráció törlésére a portálra, illetve a szolgáltatásra irányadó használati feltételekben rögzített eset(ek)ben és módo(ko)n kerülhet sor. Érintett regisztrációját – az ellenérték fejében igénybevett szolgáltatások díjának megfizetését követően – bármikor, külön megkötés nélkül törölheti.

 

 VIII. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozó igénybevétele

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az Adatkezelő az érintett adatait a Szabályzatban meghatározott célok elérése érdekében továbbíthatja az Adatfeldolgozók részére. Az Adatfeldolgozó nem jogosult az adatokat továbbítani.

Az érintett a weboldalon történő regisztrációval, illetve megrendelésével elfogadja a jelen pont szerinti adattovábbítást.

Adatfeldolgozó:

 • Profitárhely Kft, mely a baconburger.hu tárhely szolgáltatója
 • Webgalamb hírlevelező szoftver

Az adatkezelő nevében, vagy érdekkörében eljáró személyek az adatokat nem tehetik közzé, harmadik személyek részére nem adhatják át. Adatkezelő és adatfeldolgozó munkatársak jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit ismerik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

IX. Az érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén. Az érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles. A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Weboldal: naih.hu